Lomový kámen se poslední dobou stal velmi oblíbeným pro realizaci dekorativních ploch. Lomový kámen lze použít nejen při zpevňování břehů říčních koryt ale i chodníků a silnic.

název materiálu jednotka cena bez DPH DPH včetně DPH
Lomový kámen | frakce: 0/64 1 tuna --- 21% ---