SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI TECHNOLOGICKÉHO PROCESU V AREÁLU SPOLEČNOSTI AZ PARK JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.

Projekt s reg. číslem CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017281 bylo zaměřen na snížení energetické náročnosti technologického procesu výroby zeminy a zpracování stavebního demoličního odpadu.