Lomový kámen
frakce: 0/32

1 tuna / 410 Kč bez DPH

Lomový kámen se poslední dobou stal velmi oblíbeným pro realizaci dekorativních ploch. Lomový kámen lze …

Lomový kámen
frakce: 0/64

1 tuna / — Kč bez DPH

Lomový kámen se poslední dobou stal velmi oblíbeným pro realizaci dekorativních ploch. Lomový kámen lze …

Betonový recyklát
frakce: 0/64

1 tuna / 210 Kč bez DPH

Betonový recyklát se velmi často používají jako materiál pro podkladní vrstvy, k zásypům nebo k terénním …

Asfaltový recyklát
frakce: obrus

1 tuna / 210 Kč bez DPH

Své využití nachází například při výstavbě nebo úpravě málo vytížených cest, cyklostezek, parkovacích …

Sadební substrát
AZ PARK
frakce: neuvedeno

1 tuna / 800 Kč bez DPH

Substrát je vyroben jako řízená směs z vybraných zemin AZ PARK (č.r. 3576) a organického kompostu …

Zahradnická zemina AZ PARK
frakce: neuvedeno

1 tuna / 330 Kč bez DPH

Směs kvalitních ornic, substrátů a lehčích písčitých půd určených pro zakládání trávníků, záhonů a zahrad …

Hrubý vyrovnávací základ tříděný
frakce: 0/64

1 tuna / 70 Kč bez DPH

Materiál s řízenou zrnitostí určený pro tvorbu podkladní únosné vyrovnávací vrstvy před aplikací finálních …

Zemina jemný vyrovnávací základ
frakce: 0/32

1 tuna / 70 Kč bez DPH

Sypký materiál vhodný k finálnímu vyrovnání podloží při budování zahrady, parků atd. …

Zemina tříděná
frakce: neuvedeno

1 tuna / 150 Kč bez DPH

Zemina tříděná je vhodná k dorovnávání terénních nerovností, zejména kolem novostaveb …

Cihelný recyklát
frakce: 0/64

1 tuna / 50 Kč bez DPH

Tento recyklát nabízí podstatně širší možnosti využití než je doposud všeobecně známo …