Betonový recyklát se velmi často používají jako materiál pro podkladní vrstvy, k zásypům nebo k terénním úpravám. Využít se dají i při zpevňovacích pracích nebo jako kamenivo do nových betonů nižších tříd.

název materiálu jednotka cena bez DPH DPH včetně DPH
Betonový recyklát | frakce: 0/64 1 tuna 220,00 Kč 21% 266,00 Kč