Tento recyklát nabízí podstatně širší možnosti využití než je doposud všeobecně známo. Čistý cihelný recyklát má široké využití. Nejčastěji je používán jako zásypový materiál pro stabilizaci podkladů u nestmelených vrstev vozovek nebo k zásypům inženýrských sítí.

název materiálu jednotka cena bez DPH DPH včetně DPH
Cihelný recyklát 1 tuna 40,00 Kč 21% 48,00,- Kč