Projekty EU

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI TECHNOLOGICKÉHO PROCESU V AREÁLU
SPOLEČNOSTI AZ PARK je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt s reg. číslem CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017281 bylo zaměřen na snížení energetické náročnosti technologického procesu výroby zeminy
a zpracování stavebního demoličního odpadu.Comments are closed.