Ceník – prodej zeminy


Ceník zeminy platný od 1.4.2018:

Nakládka zeminy:

Cena nakládky nad 1 t – nakládka v ceně zeminy
Cena nakládky do 1 t – za naložení nakladačem 100 Kč

Zahradnická zemina AZ PARK tříděná – s obsahem substrátu

Směs kvalitních ornic, substrátů a lehčích písčitých půd určených pro zakládání trávníků, záhonů a zahrad. Zemina je sypká a snadno se rozprostírá. Svými vlastnostmi vytváří vhodné prostředí pro růst a vývoj pěstovaných rostlin. Zemina je registrovaná Ústředním kontrolním ústavem zemědělským Praha, číslo registrace 3576.

Název materiálu Jednotka Cena bez DPH DPH Včetně DPH
Zahradnická zemina AZ PARK tříděná s obsahem substrátu 1 tuna 250,00 Kč 21% 302,50 Kč

Sadební substrát AZ PARK

Substrát je vyroben jako řízená směs z vybraných zemin AZ PARK (č.r. 3576) a organického kompostu (č.r. 3621). Tím vzniká přímo aplikovatelná směs s obsahem živin. Tato sypká snadno rozprostíratelná směs svými vlastnostmi vytváří vhodné prostředí pro růst a vývoj pěstovaných rostlin. Má neutrální půdní reakci PH.

Název materiálu Jednotka Cena bez DPH DPH Včetně DPH

Sadební substrát
AZ PARK

1 tuna 500,00 Kč 21% 605,00 Kč

Hrubý vyrovnávací základ AZ PARK tříděný

Materiál s řízenou zrnitostí určený pro tvorbu podkladní únosné vyrovnávací vrstvy před aplikací finálních vrstev. Prostupný a zhutnitelný materiál.

Název materiálu Jednotka Cena bez DPH DPH Včetně DPH
Hrubý vyrovnávací základ AZ PARK tříděný 1 tuna 75,00 Kč 21% 90,80 Kč

Zemina jemný vyrovnávací základ

Materiál

Název materiálu Jednotka Cena bez DPH DPH Včetně DPH
Zemina jemný vyrovnávací základ 1 tuna 90,00 Kč 21% 108,90 Kč

Zemina tříděná

Materiál

Název materiálu Jednotka Cena bez DPH DPH Včetně DPH
Zemina tříděná 1 tuna 180,00 Kč 21% 217,80 Kč

Naše zemina splňuje přísné normy na její složení. Certifikáty a potvrzení Vám na požádání zašleme zde.

 Comments are closed.