Ceník – výkup odpadů

VÝKUP ODPADŮ PROZATÍM PŘERUŠEN

Jestliže se potřebujete zbavit například stavební suti nebo podobných materiálů, nabízíme Vám jejich uložení v našem úložném prostoru.

Ceník uložení odpadů a materiálů platný od 1.4.2018

Kód odpadu Název materiálu – odpadu Jednotka Cena DPH Včetně DPH
170504 Výkopová zemina znečištěná kamením 1 tuna 190,00 Kč 21% 229,90 Kč
170504 Výkopová zemina znečištěná sutí 1 tuna 250,00 Kč 21% 302,50 Kč
170504 Výkopová zemina – s obsahem jílu 1 tuna 300,00 Kč 21% 363,00 Kč
170101 Beton – drobný 1 tuna 120,00 Kč 21% 145,20 Kč
170101 Beton – drobný znečištěný 1 tuna 190,00 Kč 21% 229,90 Kč
170101 Armovaný beton nad 40×40 1 tuna 250,00 Kč 21% 302,50 Kč
170107 Cihly – stavební suť drobná 1 tuna 250,00 Kč 21% 302,50 Kč
170107 Cihly – stavební suť nad 40×40 1 tuna 290,00 Kč 21% 350,90 Kč

1.Povolení terénních úprav rekultivace vydal Magistrát města Hradec Králové – odbor stavební a dopravní, čj. 7771/2002/SD3/Kuž, dne 24.června 2002

2.Souhlas k provozování zařízení k využívání odpadů na povrchu terénu dle ustanovení § 14 odst. 1 zák. č. 185/2001 Sb. O odpadech vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, čj.26326/ZP/2005/Le/4Comments are closed.